Skip to main content

Ansvarlighed

Vi tager vores ansvarspolitik meget seriøst

Nordcarrier group “code of conduct”

Nordcarrier ønsker med denne code of conduct at tydeliggøre vores store engagement i og ansvar overfor miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig udvikling.

Det forventes, at alle Nordcarriers leverandører og medarbejdere som et minimum overholder de krav, der beskrives i denne code of conduct samt principperne i FN Global Compact. I Nordcarrier er vi overbeviste om, at der igennem konstruktiv dialog med vores leverandører omkring denne code of conduct kan skabes langvarige og konstruktive partnerskaber.

Alkohol og narkotikapolitik

Denne alkohol- og narkotikapolitik gælder for alle virksomheder i Nordcarrier Group; Nordcarrier A/S, Nordcarrier Scandinavia A/S, Nordcarrier Continent A/S. Gruppen vil herefter blive omtalt som Nordcarrier.

Som udgangspunkt er alkohol, narkotika og rusmidler ikke tilladt i arbejdstiden på Nordcarrier. Undtagelser til denne regel er, at der kan serveres og nydes alkohol ved særlige lejligheder; mærkedage, jubilæer, fødselsdage og receptioner.

Anti-korruptionspolitik

Denne anti-korruptionspolitik gælder for alle virksomheder i Nordcarrier Group; Nordcarrier A/S, Nordcarrier Scandinavia A/S, Nordcarrier Continent A/S. Gruppen vil herefter blive omtalt som Nordcarrier.

I Nordcarrier er der ingen tolerance overfor korruption, da korruption i alle dens former er uetisk og i strid med de bærende principper i Nordcarriers værdigrundlag. Nordcarrier ønsker med denne skrivelse at give medarbejderne et tydeligt regelsæt for, hvordan man opfører sig overfor firmaets kunder, leverandører og samarbejdspartnere ved modtagelse af gaver og gæstfrihed.