Skip to main content

Kvalitetspolitik

Nordcarrier Selskabernes formål er salg af transportydelser BTB.​ Virksomheden ledes fra adressen Måløv Byvej 229, DK-2760 Måløv​

Det overordnede mål for arbejdet med kvalitet er at styrke virksomheden​ gennem øget tilfredshed og loyalitet hos vores kunder.​

Virksomheden forstår kvalitet som:​

  • Handle hurtigt, effektivt og professionelt, når kunder/leverandører eller andre interessenter henvender sig til virksomheden.​
  • Sikre, at hvor det er muligt, at ydelsen vi leverer, er den optimale løsning for kunden.​
  • Levere transportydelserne til aftalt tid og sted​.
  • Sikre at organisationen har de nødvendige kompetencer og rammer​.
  • Sikre et aktivt, respektfuldt samarbejde i og mellem de forskellige Nordcarrier selskaber.​

Virksomheden forpligter sig til:​

  • At arbejde med kundefokus i hele organisationen​.
  • Opstille konkrete mål, der viser i hvor høj grad der leves op til kvalitetspolitikken​.
  • Løbende forbedrer kvalitetsledelsessystemet samt videreudvikler arbejdsgange, holdninger og kompetencer.​
  • At overholde alle relevante lov- og myndighedskrav.