Skip to main content

Miljøpolitik

Miljøhensyn spiller en meget stor rolle for Nordcarrier

Virksomheden vil løbende, aktivt og systematisk arbejde for at minimere belastningen​ af det eksterne miljø, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.​

Den miljøpolitiske målsætning er at:

 • Proaktivt at medvirke til udskiftning af køretøjer der benytter fossile brændstoffer til køretøjer som benytter vedvarende energi.​
 • I løbet af 2025 påbegynde at benytte eldrevne køretøjer i by-distribution​
 • Senest i 2030 at benytte trækker/trailer køretøjer som benytter vedvarende energi, hvor det er teknisk muligt.​
 • Minimere udledning af drivhusgasser fra vognene som følge af anvendelse af fossile brændstoffer som drivmiddel.​
 • Forebygge uheld, og begrænse følger af uheld, som kan skade det eksterne miljø.​
 • Foretrække miljøbevidste leverandører og samarbejdspartnere.​
 • Sikre at chaufførerne kender og forstår miljøpolitikken, handleplaner og arbejder derefter.​
 • Kortlægge miljøpåvirkningen og forny handleplanerne på årlig basis.​
 • At egne firmabiler kører på enten el eller hybrid

Virksomheden forpligter sig til

 • At beskytte miljøet, herunder forebygge forurening​
 • Opstille konkrete mål, der viser i hvor høj grad der leves op til miljøpolitikken​
 • Løbende at forbedre miljøledelsessystemet med henblik på forbedring af miljøpræstationen​
 • At overholde alle bindende forpligtelser samt relevante lov- og myndighedskrav

Kontakt

Find vores kontaktoplysninger her.